عضویت در کانون

جهت عضویت در کانون :

مدارک لازم : کپی شناسنامه یا کارت ملی – دو قطعه عکس – تکمیل فرم عضویت

روزهای کاری : روزهای روز

ساعات کاری : بعد از نماز مغرب و عشاء به مدت یک ساعت