کلاس های تابستانی

کلاس های تابستانی ۹۸

برنامه های فرهنگی , ورزشی و آموزشی تابستان ۹۸ بزودی از طریق همین صفحه اعلام می گردد .

جهت آگاهی از آغاز ثبت نام ها می توانید عدد ۱ را به شماره ۵۰۰۰۲۶۲۰۶۷ ارسال نمایید .