کمک به سیل زدگان

کانون فرهنگی تبلیغی راه نور در راستای همدردی و یاری رساندن به سیل زدگان سراسر کشور اقدام به راه اندازی ستاد مدیریت بحران و برپایی مرکز جمع آوری کمک های نقدی و غیرنقدی نموده است .

همشهریان گرامی جهت هماهنگی دریافت کمک های مردمی می توانند با شماره ۰۵۱۳۸۷۰۵۷۹۴ و ۰۹۱۵۱۰۱۸۳۲۵ و ۰۹۰۲۳۳۳۰۳۷۲ تماس بگیرند .