یاری رسان ایرانمان باشیم

به اطلاع دوستان عزیز می رسانیم که با توجه به هماهنگی های انجام شده , تعدادی از کانون های منتخب مشهد جهت جمع آوری کمک های مردمی برای کمک به همطونان سیل زده در شهر مشهد انتخاب شده اند . در ادامه لیست کانون ها به همراه آدرس و اقلام مورد نیاز قرار داده شده است .

photo %DB%B2%DB%B0%DB%B1%DB%B9 %DB%B0%DB%B4 %DB%B1%DB%B8 %DB%B0%DB%B0 %DB%B0%DB%B1 %DB%B1%DB%B9 - یاری رسان ایرانمان باشیم