اطلاعیه مهم نیروی انسانی

https://rahenoor.com/wp-content/uploads/2019/10/218581.jpg

به اطلاع کلیه اعضای محترم کانون فرهنگی تبلیغی راه نور که در سال ۹۶ و قبل از آن در این مجموعه عضو شده اند درخواست می گردد تا جهت تکمیل فرم بروزرسانی اطلاعات , با در دست داشتن یک قطعه عکس ۴*۳ جدید به دفتر این موسسه مراجعه نمایند .

از آغاز سال ۹۹ ارائه هرگونه خدمات و صدور کارت عضویت این اعضاء در صورت تکمیل فرم بروزرسانی خواهد بود .

پیشنهاد ما به شما

اطلاعیه مهم واحد امور مالی

اطلاعیه مهم امور مالی کانون

به اطلاع کلیه بازدیدکنندگان گرامی می رساند , با توجه به اینکه فعالیت های کانون …