اطلاعیه مهم نیروی انسانی

218581 - اطلاعیه مهم نیروی انسانی

به اطلاع کلیه اعضای محترم کانون فرهنگی تبلیغی راه نور که در سال 96 و قبل از آن در این مجموعه عضو شده اند درخواست می گردد تا جهت تکمیل فرم بروزرسانی اطلاعات , با در دست داشتن یک قطعه عکس 4*3 جدید به دفتر این موسسه مراجعه نمایند .

از آغاز سال 99 ارائه هرگونه خدمات و صدور کارت عضویت این اعضاء در صورت تکمیل فرم بروزرسانی خواهد بود .

مقاله پیشنهادی

درخواست وقف ساختمان جهت امور فرهنگی و مذهبی در مشهد

کانون فرهنگی تبلیغی راه نور مشهد مقدس با توجه به توسعه فعالیت های خود در …