مبطلات نماز کدامند؟

مواقعی که نماز را فسخ می سازند و با تیتر «مبطلات نماز» شناخته میگردند، دوازده عدد میباشد که در نوشته‌ی‌علمی ذیل شرح داده شده‌است.

5343 - مبطلات نماز کدامند؟

1- یکی شروط صدق نماز در طول ادای نماز زدوده شود

مثل آنکه نمازگزار در میانه نماز بفهمد که خرقه وی نجس میباشد. نمازگزار در زمان نماز کاری را انجام دهد که وضو یا این که غسل را فسخ میکند؛ خواه این فعالیت به عمد باشد یا این که به سهو یا این که حتی در صورتی‌که ناچار باشد. در صورتیکه این فعالیت بعداز سجده پایان فیس گیرد، گشوده هم نماز فسخ میباشد. به عنوان مثال خارج داخل شدن بول و غائط.

در‌صورتی‌که شخصی نتواند از خارج داخل شدن این دو دوری نماید، به شرط آنکه به دستوری که در احکام وضو بیان شده به صحت فعالیت کرد‌ه باشد، نمازش درست میباشد. همینطور در شرایطی‌که زن مستحاضه‌ای احکام استحاضه را به صحت کار کرد‌ه باشد ولی در حالا نماز از بدنش خون بیرون شود، نمازش درست میباشد.

2- خواب

شخصی که بی عزم به خواب رفته باشد، در‌حالتی که نداند که در هم اکنون نماز به خواب رفته یا این که سپس، نمازش درست میباشد و التزامی بر به جای آوردن دوباره آن وجود ندارد. این حکم منوط بر آن میباشد که بداند به پاره ای نماز خوانده که عرفاً نماز نامیده می‌گردد.

شخصی که می داند با تعیین خود خوابیده، البته شک و تردید نماید که آیا این خواب بعداز نماز چهره داده یا این که میانه نماز، نماز را فراموش کرده و خوابیده میباشد، نمازش با به عبارتی شرط موضوع پیشین، درست میباشد.

چنانچه شخصی در حالت سجده نماز بیدار شود و نداند که‌این سجده، سجده دوم رکعت انتها نمازش بوده یا این که سجده شکر در پس از نماز، و فی مابین این دو در شک وتردید باقی بماند و اطمینان نتایج ننماید، نمازش درست میباشد.

3- دست جمع کردن:

دست‌ها را با این نیت بر روی هم بگذارد که جزء نماز میباشد یا این که انجام دادنش واجب میباشد. هر که به عمد این فعالیت را انجام دهد لازم میباشد که نمازش را مجدد بخواند. در حالتی‌که از روی آرامش و تواضع دست‌ها را بر روی هم نهاده باشد، بنابر احتیاط واجب لازم میباشد که نمازش را مجدد بخواند.

در صورتی انجام دادن این عمل در اثر آلزامیر یا این که به قصد خاراندن دست باشد یا این که در اثر جبر و تقیه این فعالیت را انجام داده باشد، نمازش درست میباشد.

4- اعلام کردن آمین پس از سوره حمد

بعداز خواندن سوره حمد در نماز «آمین» بگوید. در‌صورتی‌که از روی سهو یا این که در وضعیت تقیه گفته شود، نماز را فسخ نمی‌نماید. هرچند که گفتنش حرام میباشد.

5- رو برگرداندن از قبله:

نمازگزار به عمد و بی هیچ ادله موجهی، رشد را از قبله برگرداند.

در حالتی‌که تنها با فیس به چپ و راست بچرخد نماز درست میباشد البته در صورتی‌که با تمام تن به سمت راست یا این که چپ بچرخد یا این که با رخ پشت سرش را بنگرد و این حرکات به عمد باشد نمازش فسخ میباشد. البته در شرایطی‌که به سهو یا این که به آلزامیر باشد؛ در امر اولین نمازش درست میباشد و در باب دوم محل احتیاط میباشد.

در شرایطی‌که به سمت راست یا این که چپ بچرخد، یا این که غافل باشد، یا این که فراموش کرده‌با‌شد یا این که حتی قبله را غلط تشخیص داده باشد، آن گاه که متوجه انحرافش از قبله شد، در صورتی وقت کافی برای جدا کردن و قرائت مجدد نماز داشته باشد (حتی در‌صورتی‌که یک رکعت از نماز را خوانده) می بایست نماز را انقطاع کرده و مجددا در سمت صحیح بخواند. ولی در صورتیکه وقت تنگ باشد نمازش را ادامه دهد و نیازی بر انجام قضای آن وجود ندارد.

6- کلام بیان کردن به عمد در هم اکنون نماز

– چنانچه به سهو واژه ای بگوید که حتی معنادار باشد، نماز درست میباشد.
– آروغ زدن، سرفه کردن و آه کشیدن منجر ابطال نماز نمیشود.
– چنانچه کلمه و واژه‌ای را با نیت ذکر معبود بگوید البته صدایش را بلند نماید تا مفهومی را به کسی بفهماند، نمازش فسخ وجود ندارد. ولی در شرایطی‌که هدفش ذکر نباشد یا این که هدفش هر دوی آن باشد، نمازش فسخ می شود.
– قرائت قرآن و دعا در نماز انواع ندارد به غیر از 4 آیه‌ای که سجده واجب دارا هستند.
– در‌صورتی‌که بخشی از ثنا و سوره و هر ذکر دیگری از نماز را حتی عمداً یک‌سری سکو بگوید نماز درست میباشد.
– در درحال حاضر نماز نباید به دیگری سلام کرد؛ ولی در‌صورتی‌که کسی به نمازگزار سلام کرد بر نمازگزار لازم میباشد که جواب دهد؛ اما پاسخش بایستی به اندازه میشود باشد.

7- خندیدن با صدای بلند و به عمد

– درصورتی که از روی آلزامیر یا این که سهواً باشد انواع ندارد.
– در صورتی برای پرهیز از صدای خنده، چهره نمازگزار سرخ شود، طبق حیث آیت الله بهجت نمازش درست میباشد البته بنابر حیث آیت الله سیستانی احتیاط واجب آن میباشد که نمازش را مجدد بخواند.

8- گریستن با صدای بلند

در شرایطی که برای عمل جهان بی‌صدا ناله نماید انواع ندارد. در صورتی‌که برای آخرت باشد، نماز درست میباشد حتی از شایسته ترین اعمال میباشد.

9- انجام دادن هر کاری که صورت نماز را به هم بریزد.

کاری که رخ نماز را بر هم نمی‌زند مانند ساکت کردن نوباوه، شیردادن به نوباوه، کشتن عقرب و یا این که اشاره‌کردن با دست اشکالی ندارد.

10- خیلی ساکت بودن در نماز:

در صورتی‌که در درحال حاضر نماز آنقدر ساکت باشد که دور و بری ها بگویند وی نماز نمی‌خواند، نمازش فسخ میباشد.

11- میل کردن یا این که آشامیدن در درحال حاضر نماز

– در‌صورتی‌که در هم اکنون نماز چیزی بخورد، حتی در صورتی‌که چهره نماز را به هم نریزد، بنابر احتیاط واجب، بایستی نمازش را مجدد بخواند.
– میل کردن غذایی که میان دندان باقی‌مانده؛ نماز را فسخ نمی‌نماید.
– در حالتی‌که قند یا این که چیزی مشابه آن در دهن باشد و به آرامی آبب گردیده یا این که خورده شود نماز فسخ نمیشود.

12- شکیات نماز:

در صورتی در هنگام نمازهای دو و سه رکعتی، شک و تردید نماید که رکعت چندم میباشد و شک وتردید وی به سود نرسد. تردید در دو رکعت نخستین نمازهای چهار رکعتی نیز همین حکم را دارااست.
در حالتی‌که نمازگزار، رکن‌های نماز را کاهش دهد یا این که به آنان بیافزاید نماز او فسخ میباشد. فرقی نمی‌نماید که‌این کاهش و ارتقاء به عمد بوده باشد یا این که به نادرست.
در صورتیکه نمازگزار بعداز نماز شک وتردید نماید که آیا در هم اکنون نماز عملی را انجام داده که صدق نماز را بر هم بزند یا این که نه، نمازش درست میباشد.

 

مقاله پیشنهادی

بعد از شهید فخری زاده, امید را ترور نکنید!

دلخوریم و ناراحت، خونمان به جوش آمده، گله‌مندیم از داغ تلخ حاج محسن، از کوتاهی …