دعوت به گروه تواشیح کانون (نوجوانان)

بسمه تعالی

کانون فرهنگی تبلیغی راه نور به منظور راه اندازی گروه سرود و تواشیح خود , از بین برادران سنین 11 تا 16 سال جهت طی کردن دوره آموزشی و عضویت در گروه دعوت به همکاری می نماید .

علاقهمندان به همکاری می توانند هر شب بعد از نماز مغرب و عشاء به مسئول کانون مراجعه نمایند .

مقاله پیشنهادی

درخواست وقف ساختمان جهت امور فرهنگی و مذهبی در مشهد

کانون فرهنگی تبلیغی راه نور مشهد مقدس با توجه به توسعه فعالیت های خود در …