آغاز طرح احسان حسینی

photo 2020 08 14 12 58 29 - آغاز طرح احسان حسینی

کانون فرهنگی تبلیغی راه نور محرم 99 را با طرح احسان حسینی شروع خواهد کرد.

تهیه و توزیع بسته های غذایی و معیشتی در روزهای عاشورا, تاسوعا و اربعین

 

مقاله پیشنهادی

درخواست وقف ساختمان جهت امور فرهنگی و مذهبی در مشهد

کانون فرهنگی تبلیغی راه نور مشهد مقدس با توجه به توسعه فعالیت های خود در …