بعد از شهید فخری زاده, امید را ترور نکنید!

دلخوریم و ناراحت، خونمان به جوش آمده، گله‌مندیم از داغ تلخ حاج محسن، از کوتاهی هایی که او را از ما گرفت، از اشراف اطلاعاتی دشمن و غفلت یا نفوذ داخلی، از نداشتن ضد گلوله و هزار چیز دیگر .بدتر از همه از این بغض لعنتی که رهایمان نمی‌کند…

5646456 1024x1024 - بعد از شهید فخری زاده, امید را ترور نکنید!

‌این شد که هرچه دلمان خواست نوشتیم، موج دلسردی و پیام ناامیدی منتشر کردیم تا دشمن یقین کند پیوست روانی عملیات ترور از خود ترور موفقیت‌آمیز از بوده و روزنامه «اسراییل هیوم» تیتر بزند: «ناامیدی در ایران»!

‌پیوست روانی ترور یعنی همه توانمندی های امنیتی و اطلاعاتی یادمان برود و همنوا با دشمن هشتگ بزنیم «این خانه امن نیست»!!

‌یعنی یادمان برود که همین شهید بارها تا آستانه شهادت رفت و همین نیروهای امنیتی عملیات را خنثی کردند.

‌یادمان برود که وزیر کابینه اسراییل سیزده سال برای ما جاسوسی کرد و کسی نفهمید. ‌یادمان برود که صدها تیم ورزیده و دوره دیده تروریستی توسط همین بچه های امنیتی متلاشی شدند و ما شب ها راحت خوابیدیم‌

یادمان برود ریگی و زم‌ و… را چطور به دام انداختیم ، در حالیکه سرویس اطلاعاتی چند کشور آنها را پوشش می داد.

‌پیوست روانی ترور یعنی همه توانمندی‌های امنیتی و اطلاعاتی یادمان برود و همنوا با دشمن هشتگ بزنیم «این خانه امن نیست»!! ‌یعنی یادمان برود که همین شهید بارها تا آستانه شهادت رفت و همین نیروهای امنیتی عملیات را خنثی کردند

حتی یادمان برود که همین چند وقت قبل، توطئه‌ ترور یک مقام بلند پایه و محبوب کشور توسط همین نیروهای گمنام و جانفدای امنیتی خنثی شد.

از این مصادیق کم نیستند و البته در مواردی هم بالاخره دشمن موفق می‌شود (که فهرست آنها هم تلخ و تاثر بار است)

دلمان می‌سوزد از فقدان عزیزانمان، عصبانی هستیم از اینکه بیخ گوشمان عملیات کرده اند، اما نباید همه اقتدار و امنیت را نادیده گرفت.

اینها افتخارات و توانمندی‌هایی است که در دنیا کم نظیر و بعضاً بی‌نظیرند.
پس موج ناامیدی نپراکنیم که دشمن جز این نمی‌خواهد.

دلسوز کسی نیست که بلندتر عیب خانه را در کوچه فریاد می کند،دلسوز شهید فخری زاده بود که با همه نا ملایمات، در همین دولت افتخارات بزرگی برای ایران آفرید.

پازل عملیات روانی دشمن را تکمیل نکنیم!

مقاله پیشنهادی

احادیث منتخب از امام جعفر صادق علیه السلام

احادیث منتخب از امام جعفر صادق علیه السلام

امام صادق علیه السلام ( ۸۳- ۱۴۸ق) ششمین امام شیعیان امامی پس از پدرش امام …