فاطمه، فاطمه است…

فاطمه، فاطمه است…

روایتی عاشقانه از بانوی آب و آیینه به قلم دكتر علی شریعتی با اجرای مژده لواسانی و حامد عسكر