فاطمه، فاطمه است…

فاطمه، فاطمه است…

روایتی عاشقانه از بانوی آب و آیینه به قلم دکتر علی شریعتی با اجرای مژده لواسانی و حامد عسکر

 

پیشنهاد ما به شما

این سید کجا رو داره می بینه که ما نمی بینیم؟

  این سید کجا رو داره می بینه که ما نمی بینیم؟ / ما جبهه …