برچسب آرشیو: توانمندی

چگونه فرزند با انگیزه ای تربیت کنیم؟

والدین، کودکان،انگیزه، موفیت، تشویق، توانمندی، انسان، خانواده ایرانی، کودک 1-شاید پرسیدن از کودکان کاری بدیهی به نظر برسد اما اگر صادقانه برخورد کنیم متوجه می شویم فرزندان خود را در گروهها و فعالیت های ورزشی، تقویتی و … بسیاری وارد کرده ایم بدون اینکه از قبل موضوع را با آنها …

در ادامه بخوانید »