برچسب آرشیو: دلایل که قرآن نور نامیده شد

چرا خداوند قران را نور نامید؟

قرآن علاوه بر آن که نور است، هدایتگر به نور هم هست؛ قرآن کریم نورى است که انسان را از ظلمات طبیعت و انیت بیرون مى برد و به سوى نور معرفت پروردگار، هدایت مى کند. «نور» در معنای وسیع کلمه هر چیزی است که ذاتش ظاهر و آشکار باشد …

در ادامه بخوانید »