برچسب آرشیو: کمک های مردمی

ایستگاه کمک های مردمی به کرمانشاه

به همت اعضای کانون فرهنگی راه نور از تاریخ 24 آبان 96 به مدت سه روز ایستگاه جمع آوری کمک های مردمی جهت ارسال بهمردم عزیز استان کرمانشاه ایجاد کردید . در طی این مدت یک کامیون اقلام خوراکی , پتو و لباس به همراه مبلغ هفت میلیون ریال کمک …

در ادامه بخوانید »